Jumaat, 3 Mei 2013

Ontologi/Wujudiyah SIfat-Sifat Tuhan Menurut Mutakallimun

Oleh kerana perbincangan ini melibatkan sifat maknawiyah maka kita akan guna :

(1) kerangka pengkelasan asyak (sesuatu-sesuatu) kepada empat bukan tiga kerana perbincangan ini melibatkan haal dan

(2) kerangka Imam Maturidi rhm (3H) kerana Imam Asyaari rhm (3H) menafikan sifat maknawiyah dan Allamah Pak Da Eil rhm (13 atau 14H) sendiri menurut jalan Maturidiyah.

Kita jelaskan dahulu berkenaan pengkelasan asyak kepada empat dari segi keadaan dan ketiadaannya;

(1) Wujud. Ada di dalam dan luar akal.

(2) 'Adam. Tiada di dalam dan luar akal.

(3) Amrun iktibari. Ada di dalam akal sahaja.

(4) Haal. Bukan wujud dan bukan 'adam. Ia tengah antara dua itu.

Sifat nafsi adalah diri Tuhan sendiri. Oleh itu ia masuk dalam kategori wujud. Ini satu qaul. Qaul lain kata ia masuk dalam kategori amrun iktibari. Qaul lain kata ia masuk dalam kategori haal.

Sifat maknawi masuk dalam kategori wujud. Ia bukan 'adam. Bukan amrun iktibari. Bukan haal. Ia maujud yang berdiri sendiri pada zat Tuhan. Ia memang ada sebagaimana adanya kita dan sebagaimana adanya Tuhan. Ia bukan zat Tuhan. Ia diceritakan sebagai "perkara tambahan pada zat Tuhan selain zat-Nya". Wujudnya berdiri sendiri pada zat Tuhan tanpa 'illah.

Sifat maknawiyah masuk dalam kategori haal. Ia bukan wujud. Ia bukan amrun iktibari. Ia bukan 'adam. Ia dikira 'wujud' kerana wujudnya 'illah. 'Illahnya ialah sifat maani. Oleh itulah 'wujud'nya secara haali bukan wujudi mutlak. Buat mudah faham, seseorang itu dikata berilmu (maknawiyyah) kerana dia mempunyai sifat ilmu (maani) pada dirinya. Seseorang yang tidak punyai sifat ilmu, orang-orang bodoh dan jahil umpamanya, tidak dikatakan berilmu.

Sifat salbiyyah masuk dalam kategori 'adam. Ia bukan wujud. Ia bukan haal. Ia bukan amrun iktibari. Secara hakikatnya ia tiada sama sekali.
 

Rujukan:

(1) Imam Juwaini rhm (5H). Kitab Al-Irsyad.

(2) Imam Baijuri rhm (11H). Kitab Tuhfatul Murid li Jauharah Tauhid.
(2) Ustaz Zaidi rhm. Dhobit dari kalam beliau. 
(3) Ustaz Aqli rhm. Risalah Fikriyyah Dalam Menghuraikan Jauharah Tauhid.
(4) Ustaz Amiruddin rhm. Santri Baba Khairul rhm dan Ustaz Sobri rhm.

1 ulasan: